مي توان گفت هارد هر کامپيوتر يکي از مهمترين قسمتهاي آن به شمار مي رود
زيرا در آن اطلاعات بسيار زيادي همچون عکس ، فيلم ، آهنگ و … قرار مي گيرد.
در نتيجه هر چه فضاي خالي در آن بيشتر باشد کاربر اطلاعات بيشتري را مي
تواند در آن ذخيره کند و اگر هم فضاي خالي در آن کم …

نویسنده: اسماعیل نژاد
نظرات: 2 نظر

می توان گفت هارد هر کامپیوتر یکی از مهمترین قسمتهای آن به شمار می رود زیرا در آن اطلاعات بسیار زیادی همچون عکس ، فیلم
، آهنگ و … قرار می گیرد. در نتیجه هر چه فضای خالی در آن بیشتر باشد
کاربر اطلاعات بیشتری را می تواند در آن ذخیره کند و اگر هم فضای خالی در
آن کم …

نویسنده: اسماعیل نژاد
نظرات: ۱ نظر

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

نرم افزار های ضروری