اکثر شما برای مشاهده عکس های
موجود در رایانه از نرم افزار اصلی ویندوز
Windows Picture
and Fax Viewer را استفاده می کنید.
اين نرم افزار داراي امکانات بسيار محدودي
است و نيز از محيط ساده اي براي
نمايش عکسها برخوردار است. به همين دليل استفاده از نرم افزارهای جایگزین
برای نمایش عکس که امکانات بیشتری را دارند مناسب تر

نویسنده: اسماعیل نژاد
نظرات: ۱ نظر

اکثر شما برای مشاهده عکس های موجود در رایانه از نرم افزار اصلی ویندوز
Windows Picture
and Fax Viewer را استفاده می کنید.
اين نرم افزار داراي امکانات بسيار محدودي
است و نيز از محيط ساده اي براي
نمايش عکسها برخوردار است. به همين دليل استفاده از نرم افزارهای جایگزین
برای نمایش عکی که امکانات بیشتری را دارند مناسبر تر …

نویسنده: اسماعیل نژاد
نظرات: ۱ نظر

حتمآ همه ي شما
در هارد کامپيوتر خود تصاوير بسيار زيادي داريد و براي
نمايش آنها از نرم افزارهاي مختلفي استفاده مي کنيد. البته سيستم عامل، خود
نرم افزار Windows Picture
and Fax Viewer را براي نمايش تصاوير در اختيار کاربران قرار داده است اما
اين نرم افزار داراي امکانات بسيار محدودي است و نيز از محيط ساده اي براي…

نویسنده: اسماعیل نژاد
نظرات: ۱ نظر

حتمآ همه ي شما
در هارد کامپيوتر خود تصاوير بسيار زيادي داريد و براي
نمايش آنها از نرم افزارهاي مختلفي استفاده مي کنيد. البته سيستم عامل، خود
نرم افزار Windows Picture
and Fax Viewer را براي نمايش تصاوير در اختيار کاربران قرار داده است اما
اين نرم افزار داراي امکانات بسيار محدودي است و نيز از محيط ساده اي براي…

نویسنده: اسماعیل نژاد
نظرات: ۱ نظر

حتمآ همه ي شما در هارد کامپيوتر خود تصاوير بسيار زيادي داريد و براي
نمايش آنها از نرم افزارهاي مختلفي استفاده مي کنيد. البته سيستم عامل، خود
نرم افزار Windows Picture
and Fax Viewer را براي نمايش تصاوير در اختيار کاربران قرار داده است اما
اين نرم افزار داراي امکانات بسيار محدودي است و نيز از محيط ساده اي براي…

نویسنده: اسماعیل نژاد
نظرات: ۱ نظر

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

نرم افزار های ضروری