DOWNLOAD

Fall of The New Age (1)

بازهم یک بازی ماجراجویی جذاب دیگر. این بازی Fall of The New Age نام دارد. دراین بازی نشان داده می شود که بشر از دنیای تیره و تاریک قرون وسطی خارج می شود. به دلیل اینکه خرافه پرستی و ترس در میان مردم قرون وسطی بسیار شایع شده است، دانشمندان زیادی ظهور می کنند و فرهنگ دیگری وارد این دوره …

نویسنده: فرشاد شمسی خانی
نظرات: ۱ نظر

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

نرم افزار های ضروری