dars asiatech

  ***فصل سوم قسمت 1 تا  4 انیمیشن لاک پشت های نینجا ***

  *** روزی4 قسمت اضافه میشود ***

  نام انیمیشن: لاک پشت های نینجا

  تعداد قسمت ها: 75 قسمت

  حجم: –

  مدت زمان:-

  زبان: انگلیسی

  فصل: 3

  تعداد قسمت های این پست :4 قسمت

  خلاصه داستان

  نمیتوان خلاصه داستان معینی برای این انیمیشن تعریف کرد چون در هر قسمت متفاوت است روزی با (با شریدر) میجنگند و روزی هم در کنجکاوی و یا دستیابی به چیز هایه جدید و کشف راز هایه بدجنسان و زور گویان هستند

  نویسنده: اسماعیل نژاد
  نظرات: 16 نظر

   ***فصل دوم قسمت 23 تا  26 انیمیشن لاک پشت های نینجا ***

   *** روزی4 قسمت اضافه میشود ***

   نام انیمیشن: لاک پشت های نینجا

   تعداد قسمت ها: 75 قسمت

   حجم: –

   مدت زمان:-

   زبان: انگلیسی

   پایان فصل: 2

   تعداد قسمت های این پست :4 قسمت

   خلاصه داستان

   نمیتوان خلاصه داستان معینی برای این انیمیشن تعریف کرد چون در هر قسمت متفاوت است روزی با (با شریدر) میجنگند و روزی هم در کنجکاوی و یا دستیابی به چیز هایه جدید و کشف راز هایه بدجنسان و زور گویان هستند

   نویسنده: اسماعیل نژاد
   نظرات: بدون نظر
   mihanwebhost
paneldomain

    ***فصل دوم قسمت 17 تا  22 انیمیشن لاک پشت های نینجا ***

    *** روزی4 قسمت اضافه میشود ***

    نام انیمیشن: لاک پشت های نینجا

    تعداد قسمت ها: 75 قسمت

    حجم: –

    مدت زمان:-

    زبان: انگلیسی

    تعداد قسمت های این پست :4 قسمت

    خلاصه داستان

    نمیتوان خلاصه داستان معینی برای این انیمیشن تعریف کرد چون در هر قسمت متفاوت است روزی با (با شریدر) میجنگند و روزی هم در کنجکاوی و یا دستیابی به چیز هایه جدید و کشف راز هایه بدجنسان و زور گویان هستند

    نویسنده: اسماعیل نژاد
    نظرات: ۱ نظر

     ***فصل دوم قسمت 13 تا  16 انیمیشن لاک پشت های نینجا ***

     *** روزی4 قسمت اضافه میشود ***

     نام انیمیشن: لاک پشت های نینجا

     تعداد قسمت ها: 75 قسمت

     حجم: –

     مدت زمان:-

     زبان: انگلیسی

     تعداد قسمت های این پست :3 قسمت

     خلاصه داستان

     نمیتوان خلاصه داستان معینی برای این انیمیشن تعریف کرد چون در هر قسمت متفاوت است روزی با (با شریدر) میجنگند و روزی هم در کنجکاوی و یا دستیابی به چیز هایه جدید و کشف راز هایه بدجنسان و زور گویان هستند

     نویسنده: اسماعیل نژاد
     نظرات: بدون نظر

      ***فصل دوم قسمت 9 تا12 انیمیشن لاک پشت های نینجا ***

      *** روزی4 قسمت اضافه میشود ***

      نام انیمیشن: لاک پشت های نینجا

      تعداد قسمت ها: 75 قسمت

      حجم: –

      مدت زمان:-

      زبان: انگلیسی

      تعداد قسمت های این پست :3 قسمت

      خلاصه داستان

      نمیتوان خلاصه داستان معینی برای این انیمیشن تعریف کرد چون در هر قسمت متفاوت است روزی با (با شریدر) میجنگند و روزی هم در کنجکاوی و یا دستیابی به چیز هایه جدید و کشف راز هایه بدجنسان و زور گویان هستند

      نویسنده: اسماعیل نژاد
      نظرات: 2 نظر

       ***فصل دوم قسمت 5 تا 8 انیمیشن لاک پشت های نینجا ***

       *** روزی 5 قسمت اضافه میشود ***

       نام انیمیشن: لاک پشت های نینجا

       تعداد قسمت ها: 75 قسمت

       حجم: –

       مدت زمان:-

       زبان: انگلیسی

       تعداد قسمت های این پست :3 قسمت

       خلاصه داستان

       نمیتوان خلاصه داستان معینی برای این انیمیشن تعریف کرد چون در هر قسمت متفاوت است روزی با (با شریدر) میجنگند و روزی هم در کنجکاوی و یا دستیابی به چیز هایه جدید و کشف راز هایه بدجنسان و زور گویان هستند

       نویسنده: اسماعیل نژاد
       نظرات: بدون نظر

        ***فصل دوم قسمت 1 تا 4 انیمیشن لاک پشت های نینجا ***

        *** روزی 5 قسمت اضافه میشود ***

        نام انیمیشن: لاک پشت های نینجا

        تعداد قسمت ها: 75 قسمت

        حجم: –

        مدت زمان:-

        زبان: انگلیسی

        تعداد قسمت های این پست :4 قسمت

        خلاصه داستان

        نمیتوان خلاصه داستان معینی برای این انیمیشن تعریف کرد چون در هر قسمت متفاوت است روزی با (با شریدر) میجنگند و روزی هم در کنجکاوی و یا دستیابی به چیز هایه جدید و کشف راز هایه بدجنسان و زور گویان هستند

        نویسنده: اسماعیل نژاد
        نظرات: ۱ نظر

        رزرو تبلیغات در این مکان

        مطالب بر اساس

        “askiran”
        رزرو تبلیغات در این مکان

        نرم افزار های ضروری