dars asiatech

  Fall of The New Age (1)

  بازهم یک بازی ماجراجویی جذاب دیگر. این بازی Fall of The New Age نام دارد. دراین بازی نشان داده می شود که بشر از دنیای تیره و تاریک قرون وسطی خارج می شود. به دلیل اینکه خرافه پرستی و ترس در میان مردم قرون وسطی بسیار شایع شده است، دانشمندان زیادی ظهور می کنند و فرهنگ دیگری وارد این دوره خواهد شد. این فرهنگ به تدریج مردم را از خرافه پرستی دور می کند. پیدایش این فرهنگ نوپا توسط همین دانشمندان خردمند به وجود می آید. کم کم فرهنگ خرافه پرستی از بین می رود و جایش را به فرهنگ اصیل نوپا خواهد داد.

  نویسنده: فرشاد شمسی خانی
  نظرات: ۱ نظر

  رزرو تبلیغات در این مکان

  مطالب بر اساس

  “askiran”
  رزرو تبلیغات در این مکان

  نرم افزار های ضروری