نرم افزار
  کتاب جاوای اشعار شاعر بزرگ معاصر
  مهدی اخوان ثالث . این کتاب با
  فرمت جاوا ارائه شده و تمام گوشی هایی که جاوا رو پشتیبانی می کنند می
  تونند از این اشعار بهره ببرند .

  فریاد

  خانه ام آتش گرفته ست ، آتشي جانسوز/هر طرف مي سوزد اين آتش/پرده ها و
  فرشها را ، تارشان با پود
  كتاب موبايل

  من به هر سو مي دوم گريان/در لهيب آتش پر دود/وز
  ميان خنده هايم تلخ/و خروش گريه ام ناشاد/از دورن خسته ي سوزان/مي كنم
  فرياد ، اي فرياد ! ي فرياد/خانه ام آتش گرفته ست ، آتشي بي رحم/همچنان مي
  سوزد اين آتش/نقشهايي را كه من بستم به خون دل/بر سر و چشم در و ديوار/در
  شب رسواي بي ساحل/واي بر من ، سوزد و سوزد/غنچه هايي را كه پروردم به
  دشواري/در دهان گود گلدانها/روزهاي سخت بيماري/از فراز بامهاشان ،
  شاد/دشمنانم موذيانه خنده هاي فتحشان بر لب/بر من آتش به جان ناظر/در پناه
  اين مشبك شب/من به هر سو مي دوم/گريان
  ازين بيداد/مي كنم فرياد ، اي فرياد ! اي فرياد/واي بر من ، همچنان مي
  سوزد اين آتش/آنچه دارم يادگار و دفتر و ديوان/و آنچه دارد منظر و ايوان/من
  به دستان پر از تاول/اين طرف را مي كنم خاموش/وز لهيب آن روم از هوش/ز
  آندگر سو
  شعله برخيزد ، به گردش دود/تا سحرگاهان ، كه مي داند كه بود من
  شود نابود/خفته اند اين مهربان همسايگانم شاد در بستر/صبح از من مانده بر
  جا مشت خاكستر/واي ، آيا هيچ سر بر مي كنند از خواب/مهربان همسايگانم از پي
  امداد ؟/سوزدم اين آتش بيدادگر بنياد/مي كنم فرياد ، اي فرياد ! اي فرياد

  نویسنده: اسماعیل نژاد
  نظرات: 2 نظر

  رزرو تبلیغات در این مکان

  مطالب بر اساس

  “askiran”
  رزرو تبلیغات در این مکان

  نرم افزار های ضروری