نام کتاب: فرآیند برنامه ریزی برای آموزش کارکنان
  نویسنده: رامین امین زاده
  تعداد صفحات: 48
  فرمت کتاب: PDF
  زبان کتاب: فارسی

  توضیحات:
  هر یک از سازمان ها با توجه به اهمیت آموزش تلاش می کنند فرصت هایی را براي رشد و بالندگی اعضاي خود به وجود آورند . پیشرفت و تحولات سریع علم وتکنولوژي همراه با تحولات وسیع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي ایجاب می کند که نیروي انسانی شاغل در سازمان ها به عن وان مهمترین عامل توسعه یک سازمان ، به منظور همگامی و همراهی با تحولات مذکور، اکتفاي چندانی به آموزش هاي قبل و بدو خدمت خود ننمایند و با استفاده از فرصت ها و شرکت در دوره هاي آموزشی ضمن خدمت بتوانند به عنوان عنصري فعال و موثر در جهت تحقق اهداف خود وسازمان ، نقش لازم را ایفا نمایند.امروزه آموزش ضمن خدمت نه تنها در سازمان هاي آموزشی ، بلکه در در تمام سازمان هایی که به طورمستمر در صدد ارتقاي کیفی و کمی علمی و حرفه اي خود هستند، در سطح وسیعی به کار گرفته می شود . برنامه هاي آموزش ضمن خدمت وقتی موثر است که بر اساس نیازهاي واقعی کارکنان باشد و آنها داوطلبانه درآموزش شرکت نمایند . نوع نیازها و انتظارات شرکت کنندگان عامل مهمی در تعیین اهداف آموزشی ، محتواي درسی دوره ها ، روش هاي آموزشی، نحوه اجراي برنامه ، و همچنین نحوه ارزشیابی آموزشی است.
  برای دانلود رایگان کتاب فرآیند برنامه ریزی برای آموزش کارکنان” از میهن دانلود به ادامه مطلب مراجعه نمایید.

  نویسنده: اسماعیل نژاد
  نظرات: بدون نظر

  رزرو تبلیغات در این مکان

  مطالب بر اساس

  نرم افزار های ضروری