با فرا رسيدن نيمه شعبان كه در چند روز اينده
به اس
تقبال اين عيد مسعود خواهيم رفت نياز به اس ام اس براي تبريك تولد
اقا امام زمان(حضرت
مهدي (عج)) در سايت ميهن دانلود ميرفت كه با چندين ا
سم اسم براي تبريك
از همين الان ميتونيد براي اين عيد بزرگ اماده باشيد

تولد حضرت مهدي
(عج) و ايام نيمه شعبان پيشاپيش مباركتوجه: خواندن
اس ام اس هاي تبريك تولد حضرت مهدي در ادامه مطلب

اس ام اس نيمه شعبان
– اس ام اس ولادت حضرت مهدي – اس ام اس اعياد شعبانيه – اس ام اس عيد شعبان
-اس ام اس مخصوص نیمه شعبان – اس ام اس ويژه نيمه شعبان – اس ام اس تبريك
عيد شعبان – اس ام اس حضرت مهدي
۩۞۩۩۞۩۩۞۩


در انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند

ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار
۩۞۩۩۞۩۩۞۩
به خدا سوگند دنیا را
آذین می بندیم اگر لحضه آمدنت را بدانیم …
۩۞۩۩۞۩۩۞۩


اس ام اس نيمه شعبان – اس ام اس ولادت حضرت مهدي – اس ام اس اعياد
شعبانيه – اس ام اس عيد شعبان -اس ام اس مخصوص نیمه شعبان – اس ام
اس ويژه نيمه شعبان – اس ام اس تبريك عيد شعبان – اس ام اس حضرت
مهدي-پیامک
ولادت امام زمان-اس ام اس نيمه شعبان – اس ام اس ولادت حضرت مهدي –
اس ام اس اعياد شعبانيه – اس ام اس عيد شعبان -اس ام اس مخصوص نیمه
شعبان – ا
س ام اس ويژه نيمه شعبان
– اس ام اس تبريك عيد شعبان – اس ام اس حضرت مهدي


ما معتقدیم که عشق سر خواهد زد


بر پشت ستم کسی تیر خواهد زد


سوگند به هر چهارده آیه نور
سوگند به زخم های سرشار غرور


آخر شب سرد ما سحر می گردد


مهدی به میان شیعه برمی گردد


یا امام زمان انتظار هم از نیامدنت بی تاب شد

۩۞۩۩۞۩۩۞۩اس ام اس نيمه شعبان – اس ام اس ولادت حضرت مهدي – اس ام اس اعياد
شعبانيه – اس ام اس عيد شعبان -اس ام اس مخصوص نیمه شعبان – اس ام اس
ويژه نيمه شعبان – اس ام اس تبريك عيد شعبان – اس ام اس حضرت
مهدي-پیامک
ولادت امام زمان-اس ام اس نيمه شعبان – اس ام اس ولادت حضرت مهدي – اس
ام اس اعياد شعبانيه – اس ام اس عيد شعبان -اس ام اس مخصوص نیمه شعبان
– ا
س ام اس ويژه نيمه شعبان – اس ام
اس تبريك عيد شعبان – اس ام اس حضرت مهدي

چه
جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی…………چه بغضها که در گلو
رسوب شد نیامدی خلیل آتشین سخن ؛ تبر به دوش بت
شکن…………..خدای ما دوباره سنگ و چوب شد نیامدی


برای ما که خسته ایم نه؛ ولی…………………………..برای عده
ای چه خوب شد نیامدی


تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام…………………..دوباره صبح؛
ظهر ؛ نه غروب شد نیامدی
 

۩۞۩۩۞۩۩۞۩


بر چهره پر ز نور مهدی صلوات
  


   بر جان و دل صبور مهدی صلوات

 
تا امر فرج شود مهیا بفرست        بهر فرج و ظهور مهدی
صلوات۩۞۩۩۞۩۩۞۩سئوالی ساده دارم
از حضورت  
    
من آیا زنده ام وقت ظهورت
 اس ام اس نيمه شعبان – اس ام اس ولادت حضرت مهدي – اس ام
اس اعياد شعبانيه – اس ام اس عيد شعبان -اس ام اس مخصوص
نیمه شعبان – اس ام اس ويژه نيمه شعبان – اس ام اس تبريك
عيد شعبان – اس ام اس حضرت مهدي-پیامک
ولادت امام زمان-اس ام اس نيمه شعبان – اس ام اس ولادت
حضرت مهدي – اس ام اس اعياد شعبانيه – اس ام اس عيد شعبان
-اس ام اس مخصوص نیمه شعبان – ا
س
ام اس ويژه نيمه شعبان – اس ام اس تبريك عيد شعبان – اس ام
اس حضرت مهدي


 اگر
که آمدی من رفته بودم           اسیر سال و ماه و هفته بودم 
 
دعایم
کن دوباره جان بگیرم           بیایم در رکاب تو بمیرم


۩۞۩۩۞۩۩۞۩


هنوزم انتظارو انتظار است
     
 هنوزم دل به سینه بی قرار است  اس ام اس نيمه شعبان – اس ام اس ولادت حضرت مهدي – اس
ام اس اعياد شعبانيه – اس ام اس عيد شعبان -اس ام اس
مخصوص نیمه شعبان – اس ام اس ويژه نيمه شعبان – اس ام
اس تبريك عيد شعبان – اس ام اس حضرت مهدي-پیامک
ولادت امام زمان-اس ام اس نيمه شعبان – اس ام اس ولادت
حضرت مهدي – اس ام اس اعياد شعبانيه – اس ام اس عيد
شعبان -اس ام اس مخصوص نیمه شعبان – ا
س
ام اس ويژه نيمه شعبان – اس ام اس تبريك عيد شعبان –
اس ام اس حضرت مهدي

 


هنوزم خواب میبینم به شبها
   همان
مردی که بر اسبی سوار است

 
 همان مردی که جمعه آی
د
روزی

  


 
و این پایان خوب
انتظار است


۩۞۩۩۞۩۩۞۩ کاش می شد در میان
لحظه ها           لحظه ی دیدار را نزدیک کرد


 میلاد
نور پیشاپیش مبارک

در
انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند
ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار

-_-_-_-_-_-_ اس ام اس اعیاد شعبانیه _-_-_-_-_-_-

به خدا سوگند دنیا را آذین می بندیم اگر لحضه آمدنت را بدانیم …

-_-_-_-_-_-_ اس ام اس اعیاد شعبانیه _-_-_-_-_-_-

ما معتقدیم که عشق سر خواهد زد
بر پشت ستم کسی تیر خواهد زد
سوگند به هر چهارده آیه نور
سوگند به زخم های سرشار غرور
آخر شب سرد ما سحر می گردد
مهدی به میان شیعه برمی گردد
یا امام زمان انتظار هم از نیامدنت بی تاب شد …

-_-_-_-_-_-_ اس ام اس اعیاد شعبانیه
_-_-_-_-_-_-

چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی…………چه بغضها که در گلو رسوب شد
نیامدی
خلیل آتشین سخن ؛ تبر به دوش بت شکن…………..خدای ما دوباره سنگ و چوب شد
نیامدی
برای ما که خسته ایم نه؛ ولی…………………………..برای عده ای چه خوب شد
نیامدی
تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام…………………..دوباره صبح؛ ظهر ؛ نه
غروب شد نیامدی

-_-_-_-_-_-_ اس ام اس اعیاد شعبانیه _-_-_-_-_-_-

بر چهره پر ز نور مهدی صلوات بر جان و دل صبور مهدی صلوات
تا امر فرج شود مهیا بفرست بهر فرج و ظهور مهدی صلوات

-_-_-_-_-_-_ اس ام اس اعیاد شعبانیه _-_-_-_-_-_-

سئوالی ساده دارم از حضورت من آیا زنده ام وقت ظهورت

-_-_-_-_-_-_ اس ام اس اعیاد شعبانیه _-_-_-_-_-_-

اگر که آمدی من رفته بودم اسیر سال و ماه و هفته بودم
دعایم کن دوباره جان بگیرم بیایم در رکاب تو بمیرم

-_-_-_-_-_-_ اس ام اس اعیاد شعبانیه _-_-_-_-_-_-

هنوزم انتظارو انتظار است هنوزم دل به سینه بی قرار است

-_-_-_-_-_-_ اس ام اس اعیاد شعبانیه _-_-_-_-_-_-

کاش می شد در میان لحظه ها لحظه ی دیدار را نزدیک کرد
میلاد نور پیشاپیش مبارک
خدانگهدار

-_-_-_-_-_-_ اس ام اس اعیاد شعبانیه _-_-_-_-_-_-

کاش می شد اشک را تهدید کرد مدت لبخند را تمدید کرد
میلاد نور پیشاپیش مبارک

-_-_-_-_-_-_ اس ام اس اعیاد شعبانیه _-_-_-_-_-_-

چه جمعه ها که یک به یک غروب شد نیامدی ….. چه بغضها که در گلو رسوب شد نیامدی
….. خلیل آتشین سخن ؛ تبر به دوش بت شکن ….. خدای ما دوباره سنگ و چوب شد
نیامدی …… برای ما که خسته ایم نه ؛ ولی ….. برای عده ای چه خوب شد نیامدی
…… تمام طول هفته را به انتظار جمعه ام ….. دوباره صبح ؛ ظهر ؛ نه غروب شد
نیامدی

-_-_-_-_-_-_ اس ام اس اعیاد شعبانیه _-_-_-_-_-_-

در انتظار دیدنت همه دلها بیقرارند ….. ای تک ستاره بهشت حسرت به دلمان نزار

-_-_-_-_-_-_ اس ام اس اعیاد شعبانیه _-_-_-_-_-_-

به امید روزی که متن تمام اس ام اس ها یک جمله باشد و آن : مهدی آمد

-_-_-_-_-_-_ اس ام اس اعیاد شعبانیه _-_-_-_-_-_-

سر راهت در انتظارم ….. برده هجرت صبر و قرارم …… جز ظهورت ای گل زهرا …..
به خدا حاجتی ندارم
کجایى اى همیشه پیدا از پس ابرهاى غیبت؟

-_-_-_-_-_-_ اس ام اس اعیاد شعبانیه _-_-_-_-_-_-

سوسوی ستارگان آسمان در التهاب انتظار فرج توست
پس بیا و آسمان و زمین را گلستان کن که این خانه ، خانه توست

-_-_-_-_-_-_ اس ام اس اعیاد شعبانیه _-_-_-_-_-_-

دیرگاهیست در درونم غوغایی برپاست…
به گمانم که کسی می آید!
شاید تو باشی،
ای موعود!

باکس دانلود
راهنمای نصب
توضیحات و مشخصات
مشخصات
سیستم مورد نیاز
نویسنده: اسماعیل نژاد
نظرات: 50 نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

50 نظر ارسال شده
 1. اسماعیل نژاد گفت:

  سایت جالبیه!من خوشم اومد.

 2. اسماعیل نژاد گفت:

  it was interesting

 3. اسماعیل نژاد گفت:

  بــوی عـطـــــر یــار دارد جمـــــعه ها

  وعـــــده دیــــــدار دارد جمـــــعه ها

  جمـــعـه هـا دل یاد دلبــر مـی کنـد

  نغمه یا ابـن الـحسن سـر مـی کنـد

 4. اسماعیل نژاد گفت:

  امام زمان یه فرشته ی بی نظیراست

 5. اسماعیل نژاد گفت:

  عیدتان مبارک

 6. اسماعیل نژاد گفت:

  عيد بزرگ نيمه شعبان بر تمام شيعيان راستين آن حضرت مبارك. اللهم عجل لوليك الفرج : آمين يا رب العاليمن

 7. اسماعیل نژاد گفت:

  MAN MOJEZEYE EMEME ZAMAN RO BA TAMAEME VOJOD DARK KARDAM. BE KHATERE HAMEYE KOTAHIM SHARMANDASHONAM.

 8. اسماعیل نژاد گفت:

  اللهم عجل لولیک الفرج خدایا بحق علی ظهور اقامون رو برسون
  برای امدنت یا صاحب الزمان زود هم دیر است

 9. اسماعیل نژاد گفت:

  به امید آمدنت ای مهدی فاطمه(عج).به امید داشتن ایرانی سربلنددر سایه سار وجود مبارک حضرت حجت.به امید هرچه زودتر فرج.موفق وسربلند ودر زیر برچم مهدی (عج)باشید

 10. اسماعیل نژاد گفت:

  یاابن الحسن هرگز نگویمت که بیا دست من بگیر
  عمری گرفته ای مبادا رهاکنی
  میلاد برهمه به شادی بگذردمخصوصن برای صاحب این روز

 11. اسماعیل نژاد گفت:

  وکسی گفت نور می آید یک سوار صبور می آید

 12. اسماعیل نژاد گفت:

  اللهم عجل لولیک الفرج مهدی جان منتظرظهورت هستیم

 13. اسماعیل نژاد گفت:

  1100 سال است كسی منتظر 313 مرد است. مرد شدن، چقدر زمان می‌خواهد … !
  همه رفقا این جمعه ای رو بیایید سعی کنیم یه گناهم نکنیم .عیدتون مبارک

 14. اسماعیل نژاد گفت:

  هر چند که مهمان ملایک شده ای اما به این باغ زمستان زده هم برگرد

 15. اسماعیل نژاد گفت:

  چشم انتظار ظهور و تحقق وعده خداوند

 16. اسماعیل نژاد گفت:

  شاید آن روز که سهراب نوشت: تا شقایق هست زندگی باید کرد، خبری از دل پردرد گل یاس نداشت. باید اینطور نوشت: هر گلی هست، چه شقایق چه گل پیچک و یاس، تا نیاید آقا، زندگی دشوار است.
  میلاد نور بر پیروانش مبارک.

 17. اسماعیل نژاد گفت:

  سایتتون خیلی توپسسسسسسسس

 18. اسماعیل نژاد گفت:

  عمریست که ازحضور او جاماندیم
  در غربت سرد خویش تنهاماندیم
  او منتظراست تاکه ما برگردیم
  مائیم که درغیبت کبری ماندیم
  التماس دعا

 19. اسماعیل نژاد گفت:

  عمریست که ازحضور او جاماندیم
  در غربت سرد خویش تنهاماندیم
  او منتظراست تاکه ما برگردیم
  مائیم که درغیبت کبری ماندیم
  التماس دعا

 20. اسماعیل نژاد گفت:

  از آن روز که فهمیدم تو در میان ما هستی به هر کس که می رسیدم سلام می کردم به امید ظهور او

 21. اسماعیل نژاد گفت:

  عالیست.ممنون از اس ام اس های نیمه شعبان.

 22. اسماعیل نژاد گفت:

  عيدتون زيادي مبارك

 23. اسماعیل نژاد گفت:

  دستتون درد نکنه

 24. اسماعیل نژاد گفت:

  very good

 25. اسماعیل نژاد گفت:

  گفتم كه خدا مرا مرادي بفرست
  طوفان زده ام راه نجاتي بفرست
  فرمود كه با زمزمه يا مهدي
  نذر گل نرگس صلواتي بفرست
  التماس دعا

 26. اسماعیل نژاد گفت:

  یااباصالح

  هر که را شوخی چشم تو بیابانی کرد
  حلقه ی چشم غزالان نکند زنجیرش

 27. اسماعیل نژاد گفت:

  سلام بر او که خورشید تابنده مهر است،سلام براو که دریای عشقش همیشه خروشان است،سلام بر او که آتش هجرش دلشدگان کوی او را گداخته و چهره دلربایش عاشقان را هر لحظه به امید دیدن رویی به انتظار نشانده است.به راستی عشق او را سودایی است؟
  برای آمدنت امام زمان تازنده ام دعا میکنم.

 28. اسماعیل نژاد گفت:

  بیا مهدی شب هجران سحر کن

 29. اسماعیل نژاد گفت:

  اين جمعهباجمعه هاي ديگه فرق داره آخه تولد

 30. اسماعیل نژاد گفت:

  خسته نباشی خیلی جالب بود .استفاده کردیم.
  شاید این جمعه بیاید شاید…..

 31. اسماعیل نژاد گفت:

  ای راز نگه دار دل زار کجایی**
  ای آ ینه شام شب تار کجایی**
  صحرای غمت پر شده از قافله عشق**
  ای قافله را قافله سالار کجایی**

  برای تعجیل در ظهور آقا صلوات***
  عاشقان عیدتان مبارک باد

 32. اسماعیل نژاد گفت:

  عالی بود ممنون

 33. اسماعیل نژاد گفت:

  میلاد نور بر همه ی شیعان مبارک.(از یاده هم وطنای زندانی هم نرویم.)

 34. اسماعیل نژاد گفت:

  خوبببببببببببببببببببببببببببببببببببب

 35. اسماعیل نژاد گفت:

  با آرزوی برآورده شده آرزوی واقعی شیعیان جهان ظهور مهدی موعود.

  از همه شما کاربران محترم دعوت می نمایم یکی از برنامه های سفر خودتان را سفر به شهرستان ماسال قرار دهید.

  شهرستان ماسال واقع در شمال غربی استان گیلان، به نظر خود گردشگران بهشت گمشده گیلان نام گرفته است.
  ماسال زادگاه پهلوان و قهرمان سنگین وزن جهان فردین معصومی میباشد.

  با آرزوی دیدار شما در شهر زیبایمان…!

 36. اسماعیل نژاد گفت:

  به نام خالق یکتا

  اول برای سلامتی آقا امام زمان یه صلوات عنایت کنید بعدش بیاییم فقط برای نیمه شعبان جو مهدوی نگیرتمون بلکه همه سالو طوری زندگی کنیم که اگه آقا رو اون لحظه ها دیدیدم شرمنده نباشیم و لیاقت شیعه بودن رو داشته باشیم در کل میلاد نور به همه مبارک باشه

 37. اسماعیل نژاد گفت:

  ای دل شیدای ماگرم تمنای تو,کی شودآخرعیان طلعت زیبای تو ,گرچه نهانی زچشم دل نبودناامید,میرسدآخر به هم چشم من و پای تو

 38. اسماعیل نژاد گفت:

  یارب عیداست عطابرهمه ده
  برماتم واندوه همه خاتمه ده
  پایان غم همه ظهورمهدیست
  تعجیل فرجبه مهدی فاطمه ده
  تعجیل در ظهورحضرتش صلوات

 39. اسماعیل نژاد گفت:

  یارب عیداست عطابرهمه ده
  برماتم واندوه همه خاتمه ده
  پایان غم همه ظهورمهدیست
  تعجیل فرجبه مهدی فاطمه ده
  تعجیل در ظهورحضرتش صلوات

 40. اسماعیل نژاد گفت:

  به نام خدا
  تولد آقا مبارک
  از اینکه اینجا جایی برای درد دل هست متشکرم

 41. اسماعیل نژاد گفت:

  به نام خدای مهربان
  عید همه مبارک
  خدایا بنده خوبی باشم

 42. اسماعیل نژاد گفت:

  Kheili khob bid,ghorbone hazrate mahdi beram.

 43. اسماعیل نژاد گفت:

  در روی تخت یوسف کنعان نوشته اند هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود.
  سلام بر امام زمان خوبم .سلام بر عاشقان و منتظران فرج.

 44. اسماعیل نژاد گفت:

  آقا جان ! حيف نيست ماه شب چهارده پشت ابرهاي تيره و پاره پاره پنهان بماند ، حيف نيست ديده را شوق وصا ل باشد ولي فروغ ديده نباشد …

 45. اسماعیل نژاد گفت:

  آقا جان … تو که آخر گره را وا می کنی پس چرا امروز و فردا می کنی
  السلام علیک یا امام المهدی (عج)
  میلاد نور فرخنده و میمون باد

 46. اسماعیل نژاد گفت:

  یک شاخه گل هدیه به همه شما که خیلی گل هستید ممنون از شما دوستای گلم

 47. اسماعیل نژاد گفت:

  دستتون درد نکنه.ممنون از گروه فعالتون.موفق باشین

 48. اسماعیل نژاد گفت:

  گلخنده ی شوال به ناهید مبارک . ابروی خوش ماه به خورشید مبارک . آمد خبر از عرش که این عید زمان است .عید است به یاران خبر عید مبارک .

 49. admin گفت:

  بسيار عالييی بود

به نکات زیر توجه کنید

 • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
 • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

نرم افزار های ضروری