Chief Architect Premier X7 17.3.1.1 نرم افزار Chief Architect ابزاری حرفه ای  جهت طراحی تمام ابعاد خانه های مسکونی و تجاری می باشد. از امکانات آن میتوان به  رسم دیوار و ایتم های هوشمند معماری مانند درب و پنجره، ایجاد یک مدل 3D، تولید فهرست مواد ، استفاده از ابزار قدرتمند ساخت و ساز، تولید اسناد ساخت و ساز ، سبک طرح و… اشاره نمود.هنگامی که شما توسط ابزارهای مختلف این نرم افزار شئی به طور مثال دیوار یا در و پنچره مکان آن را مشخص می کنید برنامه مدل سه بعدی آن را ایجاد و لیست تمامی منابع مرتبط با آن شئی را برای شما نمایش می دهد.
در ادامه ابزارهای قدرتمند که در این نرم افزار تعبیه شده به شما کمک می کند تا بتوانید مستند سازی از زیرساخت محصول خود به همراه نقشه های سایت ، ساخت ، میزان ارتفاع و توضیحاتی از قطاع سازه ارائه دهید.

قابلیت ها:

-ابزارساخت و طراحی
استفاده از ابزارهای قدرتمند ساخت و ساز و تهیه پیش نویس به منظور ایجاد طرح با توجه به شیوه های استاندارد ساخت و ساز و کارآمد و مولد کردن فرایند طراحی . ابزار اتوماتیک و دستی ساخت به شما امکان ایجاد انواع سبک های سقف، پله، سبک – و چوب و خرپا،  لیست و برآورد مواد برش، فروش ، ابعاد، ارتفاع و CAD  را می دهد

– طراحی داخلی آشپزخانه و  حمام
با استفاده از اشیاء طراحی هوشمند، مانند کابینت، به سرعت و به آسانی می توانید سبک ها ، شکل و اندازه های مختلف را ایجاد کنید

-ابزار طراحی  و مدل سازی 3D
به هنگام طراحی دیوارها، برنامه به طور خودکار یک مدل 3D را ایجاد و از ویرایش کامل 3D پشتیبانی می کند.
طراحی و  ویرایش بدون نقص و به طور همزمان بین مدل هاین 2D & 3D
-دسترسی به ابزارهای CAD برای  بهبود بهره وری و دقت
شامل ابزار های ایجاد  خطوط، polylines، اس پی لاین ،مواد  قوس و جامد برای تولید آیتم هایی مانند ستون های  ورود سفارشی
پردازش آیتمها با کپی ها، چین، بازتاب و تکرارمتعدد در فواصل زمانی خاص
ایمپورت  فایل ها و CAD  برای  نقشه برداری لایه ها با فرمت هایDWG / DXF / PDF
– رندر واقع گرایانه تصاویر.
– ابزار حذف سطوح.
– تکنیک های پیشرفته رندر.
– بهبود در سرعت رندر.
– ابزار مدیریت لایه ها.
– ویرایش پیشرفته لایه ها.
– بخش نمایش اطلاعات صفحات لایه.
– مرورگر پروژه.
– نمونه کار های آماده با امکانات فراوان.

سیستم کامپیوتر مورد نیاز:
حداقل PC :
– ویندوز 8/7
– 2.4 گیگاهرتز پردازنده و یا پردازندهچند هسته
– 2 گیگابایت حافظه (32 بیتی)
– 4 گیگابایت حافظه (64 بیتی)
– کارت گرافیک اختصاصی با حافظه 512 MB، به عنوان مثال، NVIDIA یا ATI
– گرافیک یکپارچه ، به عنوان مثال، گرافیک HD اینتل (نیاز به درایور 2012 یا جدیدتر)
– 5 گیگابایت فضای خالی هارد دیسک
– دسترسی به اینترنت

 

 

Professional Home Design Software – For all aspects of residential and light commercial design. As you draw walls and place smart architectural objects like doors and windows, the program creates a 3D model, generates a Materials List, and with the use of powerful building tools, helps produce Construction Documents with Site Plans, Framing Plans, Section Details, and Elevations.

Summary Features
Powerful Building & Design Tools

Automatic Roofs: hip, gable, shed, saltbox, gambrel, gullwing, half-hip, mansard – plus Dormers. With the manual roof tools, create any style including curved roofs.
Materials Lists for Cut, Buy and Lineal materials for cost estimating and bidding
Schedules: Windows, Doors, Cabinets, Rooms, Fixtures, Furniture and Plants
Dimensions for One-Click Auto Dimensioning™, End-to-End, Interior, Point-to-Point, Baseline, Angular and Centerline
Advanced Stair & Ramp tools for curved, flared, split and straight
Automatic Framing. Define hand Framed or Truss framed roofs and floors.
Electrical and HVAC tools
Design with Smart Objects (BIM) windows, cabinets, doors, framing that have properties and behave intelligently in the design
Elevation and Cross-Section tools
Power CAD tools for details and custom shapes, include a catalog of over 500 architectural correct details

Kitchen & Bath Design Tools
Create any style of custom cabinet including shaped, framed- and frame-less with the Cabinet Designer™ tools
Use specific manufacturer catalogs for your cabinets
Select from a library of thousands of custom door and drawer styles, cabinet feet, pilasters, hardware, wood species and colors
Extensive Catalog of appliances, fixtures, millwork and furnishings – import tools extended the Catalog to additional manufacturers
Block cabinets, fixtures, appliances & accessories to create architectural blocks such as a kitchen island or an entire kitchen. Save to the Library for future use – a great time saving feature!
Access custom or name brand colors, materials and textures from the Catalog.
Material Painter and Color Chooser tools allow you to import specific materials and customize for limitless design combinations
CAD tools to design custom shapes such as tub platforms and add Section and Wall Elevation details
3D Design and Modeling Tools
Seamless and simultaneous editing in 3D perspective, 2D plan and elevation views
Artistic Rendering – watercolor, painting, line drawing, technical illustration, duotone and Glass House™
Photo-Realistic 3D Ray Trace Rendering
Ray Trace Wizard with predefined settings for indoor and outdoor scenes
3D views for elevations, overviews, cross-sections, framing and Doll House™
Material Painter™ – apply colors, materials and textures from any image or website
Color Chooser™ – Choose manufacturer colors, materials or textures for your design – or from a digital photo
Record 3D views for virtual tours
Powerful CAD Tools
CAD Solids – produce slabs, moldings, and shapes. Draw molding profiles, custom countertops, driveways, and other architectural objects or CAD details.
CAD Drawing tools for lines, polylines, splines, arcs, sun angles and shapes
Align, Distribute, Copy, Replicate, Reflect, Extend, Fillet, make Parallel and several other CAD tools for precision and productivity
Convert CAD objects to architectural objects – draw a molding profile and save as a stacked crown molding for a room or cabinet
Draw custom CAD details, access over 500 built-in CAD details, import DXF or DWG CAD files
CAD-to-Walls tool imports an AutoCAD® file and provides a mapping for layers
CAD tools to detail Cross Sections & Elevations
Plan Sets and Construction Drawings
Create construction documents with the Layout tool – send any view to the Layout – define scale and link to the drawing to update as your design changes
Multiple Layers and Layer Sets – mask layers to create the view you need
Annotation Sets (like Layer Sets) to group control Dimensions, Text, Arrows, Markers, Callouts, and Layers to streamline the annotation process
Create Detailed Plan Sets: Site Plans, Floor Plans, Framing Plans, Electrical/ HVAC Plans, Section Details, Structural and Foundation Plans, Room Finish Schedules, Elevations and 3D Perspectives
Use a PDF print driver to print to any size paper
ICC – International Residential Code Checklist
Time Tracker™ to monitor time spent on specific projects
Site Planning, Terrain, Deck & Landscaping Tools
Terrain Modeling, Landscaping Tools and Site Planning Tools for single or multiple lots
Terrain Elevation Lines and individual Terrain Elevation Points
Terrain Feature tools for Hills, Valleys, Flat Areas and more to modify the terrain attributes
Import Terrain or GPS data and quickly produce the 2D and 3D terrain detail
Road, Sidewalk and Curbing tools
Set the north pointer and define seasonal settings for detailed shadow overlay
Automatic and Manual deck framing; customize deck planking and materials
Over 4000 Landscaping Plants
Plant Encyclopedia™, with detailed information about each plant including integrated Hardiness Zone Maps
New Features:
3D Rendering & Visualization;
Reflective material type
Create material definitions to represent reflective surfaces for ray trace views.
Improved lighting through windows in Ray Trace views
Generate scenes with both natural and man made lighting.
Enhanced feedback accuracy for time estimates when generating Ray Trace views
Rendered Views now more closely represent Ray Trace Views
Cross Section Render Technique controls
Access the render techniques for Cross Section views through the camera specification dialog.
Plans & Layouts;
Enhanced “Send to Layout” and “CAD Detail From View”
Experience faster response times and improved line generation
Chief Architect Interiors files compatible with Chief Architect Viewer
Share your Chief Architect Premier and Interior design files with clients using the free Chief Architect Viewer software
Rooms;
Automatic Room Connections
Island rooms (rooms within rooms) automatically connect to outer rooms via an invisible wall to ensure proper room definitions
Walls;
Improved railings clip to ceiling surface
Railings that intersect roofs and ceilings are automatically clipped to fit the slope.
Pony Wall height controls
Adjust the height of individual Pony Walls by typing the lower wall’s height into the dialog
Thru-Wall controls
Specify wall intersections / framing on a per wall end basis using the new Thru-Wall attribute
Improved Wall Connections for more accurate plan view representations of wall intersections
Turn ON or OFF Thru-Wall connection display in plan view.
Align wall layers with foundation
Use the wall setting “Foundation to this Line” to specify the alignment of walls with foundations walls.
Enhanced Wall Editing
Adjust wall lengths by selecting dimensions or temporary dimensions that run parallel to the wall.
Cabinets;
Easily create Stacked Molding
Add multiple moldings to objects and specify vertical and horizontal offset distances with different Molding Profiles to create stacked moldings.
Frameless Cabinet settings
Change the cabinet style in one click with the new Frameless and Full Overlay options for cabinets.
Blind Corner Cabinet Controls
Turn On or Off Automatic Blind Corner Cabinet behavior.
Improved Corner Cabinet Hardware
Single knob hardware for pie-cut corner cabinets.
Doors & Windows;
Door Defaults by Door Type
Set unique door defaults for different types of doors: hinged, pocket, bifold, sliding, and garage.
3D Door Display options
New edit tools “Show Door Open in 3D” and “Show Door Closed in 3D” make it fast and easy to control the state of doors in 3D views.
Adjustable Louver Sizes
New louver attribute allows you to control their size in windows and doors.
Improved representation of doors recessed into masonry walls
Foundations;
Foundation Defaults
More detailed control over the foundation automatically generated for Garage rooms.
Auto Rebuild Foundations
Automatically update the foundation plan to align with the 1st floor as the design progresses.
Monolithic Slab technology
Designing slab foundations is now faster, easier, and more accurate.
Monolithic Slab Inset Ledges
Create monolithic slab foundations with inset ledges for masonry wall construction.
Monolithic Slab Curbing
Specify curbing for monolithic slab foundations.
Enhanced Garage Slabs with monolithic foundations
Select components of the slab and adjust garage specific settings to suit your design
Display cutout indicators for Garage Doors in foundation stem walls and curbing
Bearing Wall attribute
Generate a footing, or foundation wall + footing below, when automatic foundations are created by setting a wall as a Bearing Wall.
Slab footing specification
Control footings for slabs on a per edge basis; resize, dimension, or exclude the footing.
Improved foundations with Slab at top of Stem Wall
Slab Volume listed in the slab specification dialog for easy reference
Framing;
Control Roof Lookout framing
Turn on or off the automatic generation of lookout framing in the Framing dialog.
Layers;
Layer Hider tool
Click on an object in plan view to turn off its layer display
Object Layer Properties edit tool
Quickly and easily modify the layer properties for any object
Assign Cameras to Layers
Layer Set Defaults for Camera Types
Specify unique layer sets for each camera type; Full Camera, Floor Camera, Full Overview, Floor Overview, Cross Section, Back-Clipped Cross Section, and Wall Elevation. Control the layers displayed for any of these cameras when they are initially created by assigning layer sets in the Layer Set Defaults dialog.
Stair and Ramp Up/Down Arrow layer control
New layer for stair and ramp arrow allows you to control the display separately.
New “Footings, Step Markers” layer
Control the step markers display, line style, color, line weight, and text style.
Dimensions;
Dimension Label Fill option
Specify solid or transparent fill for dimensions’ text.
Append text to dimensions
Insert additional text before or after the dimension value for any dimension string. Choose the dimension number to which text is added
Enhanced Wall Editing with Dimensions
Adjust wall lengths by selecting dimensions or temporary dimensions that run parallel to the wall.
Box and Bumpout Extension Snaps
Snap to projected 90° intersections
Auto Exterior Dimensions for Slab Foundations
Automatically dimension monolithic slab foundations with a single click.
Dimensions Snap to Foundation Footings
Accurately dimension foundation footings with manually drawn dimensions.
Lighting / Electrical / HVAC;
Improved Lighting Units
Choose from common wattage/lumens values for lights or specify custom values.
Easily control lighting
New edit controls for lighting allow you to turn lights on or off with a single click.
Enhanced Adjust Lighting Dialog
Added information in dialog makes it easy to locate lights by label name or room location
Automatic GFCI outlets in Kitchens
Use the Auto Place Outlet tool to add GFCI outlets to your kitchen rooms.
Continuous draw mode for Electrical Connections
Quickly generate electrical connections for each circuit in your design.
Library / Catalog;
Faster and more reliable catalog downloads
Downloaded content automatically installs (no pre-subscription required).
Enhanced feedback for Library Catalog downloads status
Options to Continue or Cancel downloads when Chief Architect closes. Catalog Downloads automatically restart if Chief Architect is closed then re-launched.
Library Browser filtered views
Choose to show or hide entire library catalogs in the Library Browser tree. Improved library load times as hidden items are not loaded into the Library Browser.
Library Tree Reorganization
Manufacturer, User, Chief Architect Core, and Chief Architect Bonus catalogs are now grouped into separate categories for easier navigation.
Library Object Shortcuts
Create shortcut items to any object in the Library Browser to customize your organization.
Improved speed of deleting objects from the Library Browser
Text / Annotation / Scripting;
Text Style tools
Create unlimited Text Styles and assign them per layer, per default, or per object to control the appearance of labels, dimensions and other text in your design.
Specify Line Style and Fill Style for Schedules
Change schedule grid color and overall background color on a per schedule basis.
Improved control over multiple schedules
Manage multiple schedules of the same type and independently control their display of labels. Improved schedule updating when items in the plan are added to or removed from the schedule display.
Create Leader Lines using Rich Text or Plain Text types
More control over arrowhead style
Specify the arrowhead type used for Joist Directions, Sun Angles, Roof Labels, and Stairs and Ramps.
Layer for Camera Labels
Label display for cameras is now independent from the camera display.
Automatic Roof Labels
Display labels for roofs, skylights and holes. Label includes pitch direction arrow and the roof angle in pitch or degrees. Modify the arrow style and text style of the roof labels
Labels for Layout Boxes
Automatic labels for layout views will display the camera name for elevation and section views or the floor plan name for plan views. Create custom labels that will move with the views and you set up you layout .
Specify labels for Light Source or “added light” objects
Uniquely name light sources in your scenes for easy recognition.
Soffit, Shelf, and Partition Labels
Assign custom labels through the new Label Tab for soffits, shelves, and partitions
Labels for Bay, Box, and Bow Windows
Customize labels through the Label Tab of the Bay, Box, and Bow Window dialogs.
Primary and Secondary Terrain contour labels
The primary and secondary labels are now independent of each other. Control the highlight for negative value contour labels.
Room Label background fill
Specify background fill color or solid or transparent fill for room labels
Control the location of Labels
New X and Y offsets for labels allow you to control the orientation of labels in relationship to the object.
Window Macros
Use macros to include Window Type, Top Elevation, Bottom Elevation, and Floor to Header height in window labels.
Label macros for Electrical Lights, Stairs & Ramps, Roof Pitch / Slope, and Layout Boxes
Create Dynamic Label Macros
Use Text Macros in combination with the Ruby Scripting tools to dynamically update object labels or other annotation in your design.
Text Macro Management dialog
Create New, Edit, Copy, Delete, and Test custom macros from within the Text Macro Management dialog.
Import / Export;
AutoCAD 2012 Compatibility. Import or Export DXF and DWG files
SketchUp 8 object import (32-bit version only)
User Resources;
64-bit version
What’s new in Chief Architect Premier X7
1 General Notes
This is a list of the fixes and improvements to existing tools introduced in Chief Architect X7.
2 Changes Introduced in Chief Architect X7
2.1 Installation
• Fixed a crash that occurred upon launch on computers where Chief Architect version 
10 or prior of Chief was installed after the current version was installed.
• Gates and doorways placed in railings and fences can now be included in Door 
Schedules and display schedule labels. 
• Fixed an issue that affecting schedules placed into Wall Detail views that made their 
vertical lines too long.
• Fixed a problem that caused plumbing fixtures to be listed in Fixture schedules when 
they were set to not be included. 
• Corrected a problem that could place truss and wall labels on the wrong layer in Truss 
Detail and Wall Detail views.
2.35 Materials Lists
• Fixed a problem that caused some Prices to incorrectly change when entered in the 
Master List. 
• Rebar for Deck Post Footings is now calculated in the Materials List. 

System Requirements
IBM or compatible Pentium/AMD processor (900 MHz or greater), 512 MB RAM or greater. 1024 x 768, 16-bit display (32-bit recommended)
Windows Vista all SP
Windows 7
Language English

 

 

آموزش نصب:

۱- بعد از دانلود فایل، با استفاده از نرم افزار Winrar آن را از حالت فشرده خارج سازید.

۲- پسورد تمامی فایل های موجود در سایت عبارت www.mihandownload.com میباشد. ( در صورت نیاز )

پسورد را به صورت دستی تایپ کنید و به کوچک بودن حروف در هنگام تایپ دقت کنید. و پسورد را با حروف کوچک تایپ کنید.

 

download دانلود CoolUtils Total Image Converter 5.1.70 نرم افزار تبدیل فرمت تصاویردانلود با لینک مستقیم نسخه 64 بیتی | با حجم 197 مگابایت

password دانلود CoolUtils Total Image Converter 5.1.70 نرم افزار تبدیل فرمت تصاویرپسورد : www.mihandownload.com

url دانلود CoolUtils Total Image Converter 5.1.70 نرم افزار تبدیل فرمت تصاویرمنبع : وب سایت میهن دانلود

 

باکس دانلود
راهنمای نصب
توضیحات و مشخصات
مشخصات
سیستم مورد نیاز
نویسنده: wilson
نظرات: بدون نظر

برچسب ها

دیدگاه های کاربران

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.

رزرو تبلیغات در این مکان

مطالب بر اساس


رزرو تبلیغات در این مکان

نرم افزار های ضروری