بایگانی برچسب: s

دانلود نرم افزار ePSXe 1.9.5 اجرای بازی های پلی استیشن آندروید

دانلود نرم افزار ePSXe 1.9.5 اجرای بازی های پلی استیشن آندروید

دانلود نرم افزار ePSXe 1.9.5 اجرای بازی های پلی استیشن : شما به کمک این برنامه میتوانید بازی های پلی استیشن ۱ را در گوشی خود اجرا کتید و بازی های قدیمی با گرافیک کاملا محدود اما کاملا به یاد ماندنی و غیر قابل جایگزین را بازی کنید . پلی استیشن ۱ بسیار تنوع بازی دارد و بسیاری از بازی هایش بیاد ماندنی هستند از جمله بازی های به یاد مندنی  میتوان به پپسی اشاره کرد .

ادامه‌ی خواندن

دانلود نرم افزار ePSXe 1.9.4 اجرای بازی های پلی استیشن آندروید

دانلود نرم افزار ePSXe 1.9.4 اجرای بازی های پلی استیشن آندروید

 

دانلود نرم افزار ePSXe 1.9.4 اجرای بازی های پلی استیشن : شما به کمک این برنامه میتوانید بازی های پلی استیشن ۱ را در گوشی خود اجرا کتید و بازی های قدیمی با گرافیک کاملا محدود اما کاملا به یاد ماندنی و غیر قابل جایگزین را بازی کنید . پلی استیشن ۱ بسیار تنوع بازی دارد و بسیاری از بازی هایش بیاد ماندنی هستند از جمله بازی های به یاد مندنی  میتوان به پپسی اشاره کرد .

ادامه‌ی خواندن

دانلود نرم افزار ePSXe 1.9.2 اجرای بازی های پلی استیشن آندروید

دانلود نرم افزار ePSXe 1.9.2 اجرای بازی های پلی استیشن آندروید

 

دانلود نرم افزار ePSXe 1.9.2 اجرای بازی های پلی استیشن : شما به کمک این برنامه میتوانید بازی های پلی استیشن ۱ را در گوشی خود اجرا کتید و بازی های قدیمی با گرافیک کاملا محدود اما کاملا به یاد ماندنی و غیر قابل جایگزین را بازی کنید . پلی استیشن ۱ بسیار تنوع بازی دارد و بسیاری از بازی هایش بیاد ماندنی هستند از جمله بازی های به یاد مندنی  میتوان به پپسی اشاره کرد .

ادامه‌ی خواندن

دانلود نرم افزار ePSXe 1.8.2 اجرای بازی های پلی استیشن آندروید

دانلود نرم افزار ePSXe 1.8.2 اجرای بازی های پلی استیشن آندروید

 

دانلود نرم افزار ePSXe 1.8.1 اجرای بازی های پلی استیشن : شما به کمک این برنامه میتوانید بازی های پلی استیشن ۱ را در گوشی خود اجرا کتید و بازی های قدیمی با گرافیک کاملا محدود اما کاملا به یاد ماندنی و غیر قابل جایگزین را بازی کنید . پلی استیشن ۱ بسیار تنوع بازی دارد و بسیاری از بازی هایش بیاد ماندنی هستند از جمله بازی های به یاد مندنی  میتوان به پپسی اشاره کرد .

ادامه‌ی خواندن